Zoek

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement houdt zich, zoals het woord al zegt, bezig met hen managen van personeel. Personeelsmanagment bestaat uit meerdere onderdelen zoals:

  • Het aantrekken van nieuwe personeel (ook wel recruitment genoemd)
  • Het ontwikkelen van personeel
  • Het behouden van personeel

Een veelgebruikte alternatieve benaming voor personeelsmanagement is HRM, wat staat voor Human Resource Management.

Bovenstaande onderdelen of doelstellingen van personeelsmanagement kunnen op verschillende manieren worden behaald. Personeelsmanagement houdt zich onder andere bezig met:

  • Het opstellen van vacatures
  • Het voeren van sollicitatiegesprekken
  • Het opstellen van persoonlijke opleidings- en ontwikkelplannen
  • Het ontwikkelen van een salarishuis
  • Het optimaliseren van de werkomstandigheden
  • Het organiseren van trainingen, workshops en coachingstrajecten

Personeelsmanagement is dus een zeer brede discipline. Bij sommige organisaties is één iemand verantwoordelijk voor al deze taken. Je kunt je voorstellen dat bij grotere organisaties verschillende mensen verantwoordelijk zijn voor diverse onderdelen van dit proces. Waarbij iedereen zijn eigen specialisme heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld managers die zich puur bezig houden met learning & development van personeel. Specialisten op het gebied van beloning. Medewerkers die zich puur bezighouden met het aannemen van nieuwe medewerkers (hiring managers) en uiteraard recruiters die zich enkel bezighouden met het werven van nieuw personeel.

De term personeelsmanagement wordt niet door iedereen als positief ervaren. HR professionals spreken meestal liever over ‘medewerkers’ dan over personeel. Deze term wordt soms toch als wat ouderwets en denigrerend ervaren.

Meer recruitmentbegrippen:

Volg je ons al?
Vinden we leuk :-)

Lees ook ons blog

Social recruiter
Social Recruiter

Onze missie is om met betekenisvolle relaties succesvol te zijn. Zie jij het als een mooie uitdaging om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren?

Lees verder

Vind je het interessant? Wij zijn expert op het gebied van LinkedIn, dus volg ons daar. Vinden we leuk!