Search

Learning & Development manager

Een Learning & Development manager houdt zich binnen een bedrijf bezig het de ontwikkeling van medewerkers. Vanuit HR zal deze persoon bij individuele medewerkers of bij het management achterhalen welke training of coaching mensen nodig hebben om optimaal te presteren. Een Learning & Development manager zet trainings- en coaching programma’s op, meet de resultaten en rapporteert meestal aan de HR manager of directie.

Learing & Development wordt vaak afgekort als L&D.

Meer recruitmentbegrippen:

Volg je ons al?
Vinden we leuk :-)

Lees ook ons blog

Social recruiter
Social Recruiter

Onze missie is om met betekenisvolle relaties succesvol te zijn. Zie jij het als een mooie uitdaging om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren?

Lees verder

Vind je het interessant? Wij zijn expert op het gebied van LinkedIn, dus volg ons daar. Vinden we leuk!