Zoek

De Recruitment.nu HR-trends van 2024

2024, het jaar van grensverleggende HR-trends en ontwikkelingen op de werkvloer! Het is belangrijk om als HR-professional niet alleen naar het verleden kijken, maar juist een paar stappen vooruit te denken om te zien wat de toekomst in petto heeft om jouw organisatie waarin je werkt te laten groeien. Ontdek in deze blog de nieuwste trends en laat je inspireren!

Trend 1: Mentale gezondheid op de werkvloer 

We hebben helaas nog steeds te maken met personeelstekorten en financiële zorgen. Dit leidt tot meer werkdruk bij werknemers. Dit jaar is het voor de HR-professionals van belang dat er extra aandacht wordt besteed aan het welzijn van medewerkers. 

Werk kan een geweldige bron van energie zijn waar je veel plezier uit kan halen. Mentaal fitte werknemers zijn productiever en betrokken. Als werkgever wil je natuurlijk dat je hele team betrokken en productief is, toch? Het is dus extra belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. 

Het is niet altijd zo dat het hele team mentaal fit en positief is. Soms kunnen negatieve invloeden overheersen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een te hoge werkdruk en het gevoel hebben van niet gezien of gewaardeerd worden. Bij sommige mensen gaat het helaas zo ver dat ze overspannen raken of te maken krijgen met een burn-out en niet meer kunnen werken. 

Niet alleen op de werkvloer gebeuren er dingen waardoor iemand zich mentaal minder sterk voelt, ook in de privésfeer kan er van alles spelen. Het is belangrijk om hier als werkgever bewust van te zijn in de omgang met werknemers. Iemand kan door een scheiding gaan, een dierbare zijn verloren of te maken hebben met geldzorgen. In combinatie met negatieve ervaringen op het werk kan je werknemer mentale klachten krijgen.

We hebben het in deze blog over trends, maar eigenlijk hoort de mentale gezondheid van je werknemers geen trend te zijn, maar een topprioriteit binnen het bedrijf. Laten we daarom als HR-professionals hierin de leiding nemen, zodat het welzijn van het personeel op 1 staat. 

Op naar een gezonde en vitale werkplek! 

Trend 2 – Employee Experience

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020 is het aantal thuiswerkuren fors gestegen. Zelfs nu er geen coronamaatregelen meer zijn, werken Nederlanders nog ruim tweemaal zoveel thuis als vóór de pandemie. Inmiddels verwachten de meeste (nieuwe) werknemers dan ook dat thuiswerken tot het ‘standaardpakket’ aan arbeidsvoorwaarden hoort. Als HR-professional weet je inmiddels dat het bieden van de mogelijkheid tot thuiswerken bijna een vereiste is om talent aan te trekken en te behouden. Dit heeft allemaal te maken met de ‘employee experience’, wat ook bijdraagt aan het creëren van een positieve werkplekcultuur. 

‘Employee experience’ staat voor de gehele beleving van medewerkers binnen een organisatie. Dit omvat onboarding, bedrijfscultuur, ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, werkomgeving en leiderschap. Een positieve ‘employee experience’ bevordert de tevredenheid, betrokkenheid en organisatorisch succes! 

Hier alvast een aantal voordelen van een positieve ‘employee experience’: 

1. Kostenbesparing door het voorkomen van personeelsverloop: 

Het vervangen van nieuwe werknemers gaat je als bedrijf meer kosten dan wanneer je investeert in het behouden van je huidige werknemers. Daarnaast kost het inwerken van nieuwe medewerkers veel tijd voordat ze een volle 100% productief aan de slag kunnen gaan. 

2. Behouden van toptalent:

In een tijd waarin veel werknemers snel van baan switchen zijn de teamleden die blijven echt goud waard. Een goede werknemerservaring is daarom van belang om die toppers te blijven behouden. Zie het als je golden ticket. 😉

3. Genereren van leads door werknemersbelangen te behartigen

Een positieve werknemerservaring is niet alleen goed voor de werknemers, maar ook voor het bedrijf zelf. Positieve verhalen over je bedrijf trekken niet alleen nieuwe sollicitanten aan, maar hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe klanten! 

Hoe zorg je nu voor een happy workplace? Hieronder geven we je graag een aantal tips: 

Happy onboarding

Begin goed. Een vrolijke start zet de toon.  Zorg dat de eerste dag van de nieuwe medewerker goed is voorbereid; laptop staat klaar, e-mailadres is aangemaakt en denk bijvoorbeeld aan een bloemetje of leuk kaartje op het bureau als warm welkom! 

Leid je leiders op

Het creëren van een positieve werksfeer begint ook bij de managers. Zorg ervoor dat je managers weten hoe ze het team effectief en met empathie kunnen aansturen. Bied je managers indien nodig een leiderschaps-  en/of communicatietraining aan. 

Maak alles makkelijk toegankelijk

Houd het overzichtelijk: waar zijn de belangrijke documenten te vinden? Zorg voor een gebruiksvriendelijke mappenstructuur en geef nieuwe medewerkers de tijd om dit rustig door te nemen. 

Boost training en groei

Investeer in de professionele en persoonlijke groei van je personeel. Dit zorgt voor tevreden en loyale medewerkers. 

Promotiepaden aanbieden 

Motiveer je werknemers! Maak duidelijk hoe ze naar de top kunnen komen. Hierdoor blijven ze zichzelf verder ontwikkelen.

Vraag vaak om feedback 

Feedback is een doorgaand proces. Vraag je werknemers om hun ideeën voor verbetering. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. van anonieme enquêtes of een ouderwetse ideeënbus op kantoor. Zo speel je in op de behoeften van je werknemers en voelen ze zich gehoord. 

Met de bovenstaande tips kun je ontdekken hoe je van jouw werkplek een gelukkigere omgeving kunt maken.

Trend 3 – Diversiteit, inclusie en gelijkheid

Als laatste trend gaan we ons richten op diversiteit en inclusie op de werkvloer. Inclusie en diversiteit staan voor het creëren van een omgeving waarbij iedereen ongeacht achtergrond, geslacht en leeftijd volledig wordt geaccepteerd. Een dergelijke omgeving brengt een aantal positieve effecten met zich mee. 

1. Werkplezier stijgt

Wanneer iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt op de werkvloer, verhoogt dit de werktevredenheid. Dit resulteert weer in productieve werknemers, die met veel plezier naar hun werk gaan. 

2. Creatieve boost

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe groter de kans dat je uit verschillende invalshoeken input krijgt. Als er hierbij ook nog gezorgd wordt voor een bedrijfscultuur waarin mensen zich vrij voelen om hun ideeën te delen, kan dit binnen jouw organisatie creatieve en originele resultaten geven. 

3. Magnetisch voor talent

Je bent als potentiële werkgever aantrekkelijk als duidelijk naar voren komt dat je veel waarde hecht aan diversiteit en inclusie. Hiermee vergroot je de kans op het aantrekken van serieuze, gemotiveerde sollicitanten.

Kijk zelf nu eens eerlijk naar het bedrijf waar je werkzaam bent. Kan je over jouw werkplek zeggen dat er sprake is van diversiteit en inclusie?

LinkedIn
WhatsApp
Twitter
Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *