Zoek

Outplacement

Outplacement is een begrip dat gebruikt wordt in HR. Met outplacement bedoelt men het elders onderbrengen van boventallig personeel.

Als je je baan verliest, dan kan je werkgever je een outplacementtraject aanbieden. Ook als een bedrijf besluit te reorganiseren bieden veel bedrijven personeel de mogelijkheid om een traject te volgen waarbij ze worden begeleid naar een nieuwe baan. Deze baan kan intern zijn, of buiten het bedrijf. Op het moment dat er werk buiten het bedrijf moet worden gevonden, spreekt men van outplacement. Een ander, en misschien wat duidelijker, woord voor outplacement is ontslagbegeleiding.

Er zijn HR-bureaus die helemaal gespecialiseerd zijn in outplacement. Zij worden ingehuurd om personeel naar een nieuwe baan te begeleiden. Soms krijgen ontslagen medewerkers een outplacementvergoeding. Die kunnen ze dan inzetten om iemand in te huren die ze kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Meer recruitmentbegrippen:

Volg je ons al?
Vinden we leuk :-)

Lees ook ons blog

Vind je het interessant? Wij zijn expert op het gebied van LinkedIn, dus volg ons daar. Vinden we leuk!