Zoek

HRM

HRM staat voor Human Resource Management, en is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Het is de taak van HRM om ervoor te zorgen dat de medewerkers van een bedrijf op de juiste manier worden beheerd en ondersteund. HRM houdt zich onder andere met de volgende zaken bezig:

  • over het aannemen en begeleiden van nieuwe medewerkers
  • het beheren van salarissen en arbeidsvoorwaarden,
  • het bevorderen van werknemerstevredenheid
  • het behandelen van (arbeids)conflicten

Een belangrijk aspect van HRM is het creëren van een gezonde werkcultuur. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van medewerkers. HRM probeert een positief en stimulerend werkklimaat te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het aanbieden van trainingen, het bijhouden en opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen en het organiseren van teambuilding activiteiten. Ook houdt HR vaak in de gaten of de work-life balance in balans is.

Een andere belangrijke taak van HRM is het beheren van het personeelsbeleid. Dit houdt in het opstellen van duidelijke beleidsregels en richtlijnen en het oplossen van eventuele conflicten tussen medewerkers en leidinggevenden.

HRM en recruitment

In de huidige tijd is HRM ook steeds meer gericht op het aantrekken en behouden van talent. Het aantrekken van nieuw personeel wordt ook wel recruitment genoemd. Naast het aantrekken van nieuw personeel zorgt HR er ook vaak voor dat de marketing van het bedrijf om nieuwe personeel aan te trekken op orde is. Dit wordt ook wel employer branding benoemd. Om personeel te behouden kijkt HRM bijvoorbeeld ook vaak hoe concurrerend en aantrekkelijk de arbeidsvoorwaarden zijn, en ondersteunen ze medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Om succesvol te zijn in HRM is het belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften en wensen van medewerkers en deze te vertalen naar passende acties. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HRM en om goed te communiceren met zowel medewerkers als leidinggevenden.

Samenvattend is HRM een belangrijk onderdeel van elke organisatie. HRM zorgt ervoor dat medewerkers op de juiste manier worden beheerd en ondersteund, en dat er een gezonde werkcultuur wordt gecreëerd. Door goed te luisteren naar medewerkers, op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en goed te communiceren, kan HRM een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van een bedrijf.

Meer recruitmentbegrippen:

Volg je ons al?
Vinden we leuk :-)

Lees ook ons blog

Social recruiter
Social Recruiter

Onze missie is om met betekenisvolle relaties succesvol te zijn. Zie jij het als een mooie uitdaging om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren?

Lees verder

Vind je het interessant? Wij zijn expert op het gebied van LinkedIn, dus volg ons daar. Vinden we leuk!